Om CBS

Campus Development

Solbjerg Campus Development

Det kommer du til at opleve, når du bevæger dig rundt på Solbjerg Campus i fremtiden.

SCD Pladsen
SCD Metro pladsen
SCD Parken

Det nye Solbjerg Campus vil blive skabt omkring tre byrum og stå som et af verdens mest åbne og grønne campusser, til gavn for Frederiksberg og for samfundet som helhed.

Den overordnede plan for udviklingen af Solbjerg Campus, masterplanen, er resultatet af en konkurrence afholdt i 2014. Konkurrencen blev vundet af et team bestående af:

  • C.F. Møller Danmark A/S
  • Transform aps, Arkitektur og Urban Design
  • MOE A/S, Rådgivende Ingeniører
  • Christian Wichman Matthiesen, Konsulent

Efter konkurrencens afslutning er masterplanen blevet videreudviklet og afprøvet i tæt samarbejde med konkurrencens vinderteam og CBS’ bygherrerådgiver Bascon/COWI, forskere og studerende på CBS, eksterne rådgivere og andre universiteter og samarbejdspartnere.

Der arbejdes pt. på fondsansøgninger, der skal tilvejebringe økonomi til projektets realisering.

Hovedopgaven er at gennemføre projektudvikling og realisering af komplekse byggeprojekter. Igangværende aktiviteter er bl.a.:

  • Solbjerg Campus Development - Udvikling af det Byintegrerede Campus 
  • Lokalplan for Solbjerg Campus Development

Programmets opgave er også at muliggøre den strategiske udvik­ling af universitetets fysiske rammer. Det sker ved analyse af de fysiske rammers nuværende anvendelse, muligheder og CBS’ fremtidige behov. Der udarbejdes faglige principper og strategier samt helhedsplaner for campus.
Igangværende aktiviteter rummer bl.a.:

  • Investeringsplan for campusudvikling
  • Pilotprojekt vedrørende IT understøttet undervisningslokale
  • Benchmarking og erfaringsudveksling