Om CBS

Kønsstatistik

Som et led i CBS’ indsats for at fremme kønsdiversitet på alle niveauer i organisationen offentliggøres årligt en statistik over kønsfordelingen blandt studerende, forskere og administrative medarbejdere. En særligt fokus er rettet mod kønsubalancen i toppen af forskerhierarkiet og i ledende stillinger. Statistikken er offentliggjort fra 2016.

kønsstatistik graf cbs 2015

Sidst opdateret: President's Office // 23/08/2017