Om CBS

Student Affairs


 

Kontakt

KONTAKT ADRESSE AFDELINGSLEDER

Indskrevne studerende


Potentielle bachelorstuderende


Potentielle kandidatstuderende


Ansøgere til enkeltfag

Student Affairs
Solbjerg plads 3
2000 Frederiksberg

Områdeleder
Anne Mette Hou
Email: amh.stu@cbs.dk

Student Affairs

Student Affairs er kontaktpunkt for indskrevne og potentielle studerende på daguddannelserne. Vi har ansvaret for og varetager en række services blandt andet:

  • Information og kommunikation om frister, dispensationer, merit mv.
  • Student Hub
  • Studievejledning
  • SU og SPS
  • Til- og framelding til studieaktiviteter herunder valgfag
  • Vejledning af potentielle studerende
  • Optagelse til bachelor og kandidatuddannelser
     
Sidst opdateret: Student Affairs // 07/02/2019