tvhslk

Sekretariat for Ledelse og Kommunikation

Thor Vittrup
Holm-Hansen
Office Trainee
Kontor: KIL/14.A-1.78
Mobil
41852619
E-mail:
tvh.slk@cbs.dk