saoslk

Sekretariat for Ledelse og Kommunikation

Sarah
Ørtoft
Sekretariatsleder
Kontor: KIL/14.A-1.85
E-mail:
sao.slk@cbs.dk