rahslk

Sekretariat for Ledelse og Kommunikation

Randa Ahmad
Hussein
Studentermedhjælper
Kontor: KIL/14.A-1.88
Tel:
+4538152061
E-mail:
rah.slk@cbs.dk
Dummy profile picture