mmslk

Sekretariat for Ledelse og Kommunikation

Martine
Mengers
Journalist og content creator
E-mail:
mm.slk@cbs.dk