mhvresearch

Sekretariat for Ledelse og Kommunikation

Merete Holst
Vognsen
PA for dekanen for forskning
Kontor: KIL/14.A-1.78
Tel:
+45 38153878
, Mobil
+45 41852403
E-mail:
mhv.slk@cbs.dk
Træffetider
  • Sekretær for dekanen for forskning
  • Sekretær for universitetsdirektøren