mhboslk

Sekretariat for Ledelse og Kommunikation

Mads Helmuth
Bøgild
Studentermedhjælper
E-mail:
mhbo.slk@cbs.dk
Dummy profile picture