mbslk

Sekretariat for Ledelse og Kommunikation

Marianne
Bom
Journalist
Tel:
+45 41852631
E-mail:
mb.slk@cbs.dk