lsjslk

Sekretariat for Ledelse og Kommunikation

Liselotte Skovsgaard
Jessen
Specialkonsulent
Kontor: KIL/14.A-1.80
Tel:
+45 38155801
E-mail:
lsj.slk@cbs.dk
Primære arbejdsområder
  • Interessevaretagelse
  • Events og kommunikation