lsjslk

Sekretariat for Ledelse og Kommunikation

Specialkonsulent
Primære arbejdsområder
  • Interessevaretagelse
  • Events og kommunikation