lf.slk

Sekretariat for Ledelse og Kommunikation

Line
Friis
Specialkonsulent
E-mail:
lf.slk@cbs.dk