kamslk

Sekretariat for Ledelse og Kommunikation

Karen-Sofie Ahrenfeldt
Madsen
Studentermedhjælper
Kontor: KIL/14.A-1.88
Tel:
+4538152023
E-mail:
kam.slk@cbs.dk
Dummy profile picture