jsslk

Sekretariat for Ledelse og Kommunikation

Jeton
Selimi
Studentermedhjælper
Tel:
+4538152059
E-mail:
js.slk@cbs.dk
Jeton Selimi