essslk

Sekretariat for Ledelse og Kommunikation

Emil Sejr
Speedtsberg
Studentermedhjælper
E-mail:
ess.slk@cbs.dk
Bjarke MacCarthy