efbslk

Sekretariat for Ledelse og Kommunikation

Eva Fog
Bruun
Senior Transformation Officer
E-mail:
efb.slk@cbs.dk
Photo: Tom McKenzie