cbaslk

Sekretariat for Ledelse og Kommunikation

Christian
Bjerk Axelsen
Studentermedhjælper
Tel:
+4538152023
E-mail:
cba.slk@cbs.dk
Dummy profile picture