alslk

Sekretariat for Ledelse og Kommunikation

Anna
Lindholm-Li
Fuldmægtig
Kontor: KIL/14.A-1.66
Tel:
+4538152696
E-mail:
al.slk@cbs.dk
Bjarke MacCarthy