ajpslk

Sekretariat for Ledelse og Kommunikation

Anders Jonas
Pedersen
Chefkonsulent
Kontor: KIL/14.A-1.86
Tel:
+45 38152036
E-mail:
ajp.slk@cbs.dk
Primære arbejdsområder
  • Rådgivning og sekretær for bestyrelsen og direktionen
  • Koordinering af intra-institutionelle projekter
  • Valg på CBS​