ckresearch

Research & PhD Support Office

Christian
Klement
Research Adviser
Kontor: POR/18.A-0.118
E-mail:
ck.research@cbs.dk
Christian Klement
Primære arbejdsområder
  • Ekstern finansiering fra private bevillingskilder (fx Carlsbergfondet)
  • Projektleder af CBS' del af programmet Spin-Outs Denmark (https://spinouts.dk/)