jliit

IT-afdelingen

Julie
Li
Afdelingskoordinator og Projektleder
Kontor: GRU/37-1.01
Tel:
+45 41852479
E-mail:
jli.it@cbs.dk
billede