rslib

Bibliotek

René
Steffensen
Biblioteksdirektør
Kontor: SOL/A3.04
Tel:
+4538153700
E-mail:
rs.lib@cbs.dk
Foto: René Steffensen
Primære arbejdsområder
 • Direktør for CBS Bibliotek
 • Strategi og udvikling
 • Projekt- og kvalitetsstyring
 • Økonomi, løn & tillæg
 • Ekstern forhandling & repræsentation
Tillidshverv
 • Ledergruppemødet, formand (CBS Bibliotek)
 • Samarbejdsudvalget, formand (CBS Bibliotek)
 • IT Porteføljeledelsen, medlem (CBS)

Eksterne tillidshverv:

 • Medlem, Forskningsbibliotekernes Chefkollegium, 2005-
 • VL gruppe 108, 2014-

Afsluttede eksterne tillidshverv:

 • Formandskabet, VL gruppe 108, 2017-2023
 • Bestyrelsesmedlem, Lederforum for Special- og Forskningsbiblioteker, 2000-2003
 • Styregruppeformand DEF-fagportalen Arkade , 2001-2003
 • Bestyrelsesmedlem og kasserer, Danmarks Forskningsbiblioteksforening, 2001-2007
 • Medlem, DBCs Fagligt Rådgivende Udvalg, 2002-2003
 • Bestyrelsesmedlem, Nordiske Videnskabelige Biblioteksforeningers Forbund, 2004-2006
 • Styregruppeformand, DEF-fagportalen Bizigate, 2004-2010
 • Formand, DEFF-portalen "BiziGate", 2004-2010
 • Medlem, Storkøbenhavns Biblioteksnetværk, 2005-2006
 • Bestyrelsesmedlem, foreningen Biblioteksvagten.dk, 2005-2007
 • Formand, arbejdsgruppe under Bibliotekarforbundet / Danmarks Forskningsbiblioteksforening, 'Fokus på forskningsbibliotekerne', 2005-2007
 • Blog-redaktør, 'Fokus på Forskningsbibliotekerne', 2006-2009
 • Styregruppemedlem, 'Brugernes Bibliotek', 2006-2008
 • Medlem, Rotary Frederiksberg, 2006-2009
 • Medlem, Advisory Board, Danmarks Biblioteksskole, 2007-2008
 • Medlem, DEFF-programgruppe 'Mødet med Brugerne', 2008
 • Ansvarshavende chefredaktør, fagtidsskriftet REVY, 2010-2013
 • Forskningsbibliotekernes Chefkollegium, Formand, 2012-2013
 • Forskningsbibliotekernes Chefkollegium, formandskabet, 2011-2014
 • Medlem, European Business Schools' Librarians Group, 2005-2018
 • VL Styregruppemedlem, VL døgnet 2017, 2016-2017
 • Beskikket censor, Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet, 2002-2022
Andre aktiviteter

Strategiprojekt, Executive MBA, Copenhagen Business School:
Achieving a Dominant Position for QCX in Minerals (2009)

Speciale, cand.mag. (historie):
Terrorisme og medierne. (1998)

Hovedopgave, Bibliotekar D.B.:
Forskningsmetoder ved biblioteksfaglige undersøgelser. (1993)

CV

Beskæftigelse:

 • Biblioteksdirektør, Copenhagen Business School, marts 2024 -
 • Biblioteks- og Campusdirektør, Copenhagen Business School, maj 2011 - februar 2024
 • Biblioteksdirektør, Copenhagen Business School, november 2005 - april 2011
 • Vicebiblioteksdirektør, Handelshøjskolen i København, januar 2004 - oktober 2005
 • Overbibliotekar, Kunstakademiets Arkitektskole, januar 2000 - december 2003
 • Bibliotekar, stabsmedarbejder, afdelingsleder, sekretariatschef, Handelshøjskolen i København, oktober 1993 - december 1999

Uddannelse:

 • Executive MBA, Copenhagen Business School, oktober 2009
 • Cand.mag. (Historie), Københavns Universitet, november 1998
 • BA (Historie + tilvalg), Københavns Universitet, juni 1995
 • Trainee ved British Library of Political and Economic Science, London, Storbritannien, april - juni 1995
 • Bibliotekar D.B., Danmarks Biblioteksskole, København, juni 1993
 • Studier ved Royal Melbourne Institute of Technology, Melbourne, Australien, juli - november 1992