ltlib

Bibliotek

Lotte Risbæk
Thomsen
Bibliotekar
Kontor: SOL/A3.28
Tel:
+4538153746
E-mail:
lt.lib@cbs.dk
Foto: Lotte Risbæk Thomsen
Primære arbejdsområder
 • Kontaktbibliotekar for Institut for Afsætningsøkonomi (AØ) inkl. CAMS
 • Tidsskriftkatalogisering
 • Tidsskriftadministration, inkl. anskaffelse, fornyelse og opsigelse af trykte og elektroniske tidsskrifter i enkeltabonnement (ikke pakker/licenser)
 • Reklamationer
 • Modtagelse og klargøring af tidsskrifthæfter
 • Samlingspleje af tidsskrifter på Solbjerg Plads og i magasinsamlingen i Dalgas Have
 • SFX – drift og udvikling
 • Fakturahåndtering
 • Administrator iThenticate
   
Andre aktiviteter
 • Kontakt til Biblioteksvagten