idlib

Bibliotek

Iben
Dindler
Chefkonsulent og teamleder
Kontor: SOL/A2.08
Tel:
+4538153711
E-mail:
id.lib@cbs.dk
Foto: Iben Dindler
Primære arbejdsområder
  • Leder af stabsfunktionen for CBS Bibliotek og Campus Services
  • Ansvarlig for administrative støttefunktioner som sekretærbistand, personaleadministration og økonomistyring
  • Kompetenceudvikling
  • Arbejdsmiljø
Tillidshverv
  • Ledergruppemødet CBS Bibliotek
  • Samarbejdsudvalget Campus Services (CBS)