Evaluering som et administrativt læringsværktøj

I denne måneds klumme fra Direktionen skriver universitetsdirektør Peter Jonasson om at bruge evaluering som et læringsværktøj på en meget mere struktureret måde i organisationen. Ikke for at dømme nogen - men for at blive bedre.

03/10/2014

Af Peter Jonasson, Universitetsdirektør, CBS

Vi kan blive endnu bedre! Det er et grundlæggende faktum, og bør være en væsentlig driver i alle organisationer. Et godt udgangspunkt for at blive bedre er at vide, hvor man er. Derfor er det vigtigt, at vi ser på, hvordan vores organisation performer, kigger på vores styrker og svagheder og på en systematisk måde evaluerer, om vi følger vores strategi.

På CBS har vi, hvad jeg vil kalde, en stærk evalueringskultur. Vores undervisere evalueres hvert eneste semester af deres studerende. Vores forskere evalueres af fagfæller, når de indsender artikler til videnskabelige tidsskrifter. Vores uddannelser evalueres i turnusevalueringen, og vores institutter evalueres i institutevalueringerne. Hele CBS evalueres af både nationale og internationale akkrediteringsråd. Evaluering, evaluering, evaluering!

Men vent - hvad med CBS' administration? Bliver den bedømt? Ja, dele af administrationen bedømmes i forbindelse med nogle af de ovenstående evalueringer. Og ja - administrationen bedømmes også over frokosten og på kontorerne: “De er så gode til at xxx”, “Jeg fik den dårligste service hos yyy”, “hvorfor kan de ikke være mere fleksible hos zzz”, osv. Men vi foretager ikke en generel evaluering af hele administrationen. Og det er egentlig mærkeligt på en institution med så stærk en evalueringskultur.

Nogle vil sikkert sige, at jeg ikke har ret, og at der er mange instanser, der bedømmer CBS' administration. Rigsrevisionen, vores egne revisorer, EU-revisionen, ministeriet m.fl. falder mig umiddelbart ind. Men de bedømmer, om vi overholder formelle regler og procedurer. Er det nødvendigt? Naturligvis. Sådanne evalueringer er en forudsætning for, at skatteyderne kan stole på, at vi holder ordentligt hus med deres hårdt tjente penge. Men er det læringsorienteret? Ikke rigtigt.

Så mit argument er, at vi er nødt til at styrke evalueringskulturen i CBS' administration og gøre den mere systematisk. Ikke for at kontrollere, og heller ikke for at se, om vi holder os inden for lovens rammer. Sådanne evalueringer laves allerede og vi gør det godt på de parametre. Vi skal lave en evaluering af administrationen ud fra en præmis om, at folk ønsker at blive bedre til det, de laver, og at folk ønsker at blive bedre sammen med gode kolleger.

Vi har et godt udgangspunkt. Vi evaluerede allerede en stor del af CBS' administration i 2013 på en læringsorienteret måde. Det er et koncept, vi bør udvikle. Her kan vi sagtens lade os inspirere af både institut- og uddannelsesevalueringerne.

En ide kunne være at lære af den videnskabelige tradition, hvor fagfæller bedømmer hinanden. Lad os i de administrative enheder åbne dørene op for feedback fra ledere, der driver samme slags enhed i en anden organisation (og ikke bare et andet universitet). Vi bør også undersøge, om vi kan identificere nogle få centrale målinger, som siger noget centralt og relevant om den pågældende enhed. Ikke en masse data, ikke nødvendigvis den samme måling for alle enheder, og slet ikke et nyt stort projekt om producere data, men finde nogle få gode indikatorer for hver enhed, der siger noget centralt om udviklingen af enhedens performance. Og der er sikkert flere rigtigt gode ideer, som skal tænkes med.

Direktionen har besluttet, at administrationen skal evalueres igen i 2015. De administrative enheder, der blev evalueret i 2013, skal afrapportere på deres handlingsplaner her i efteråret. På baggrund af disse tilbagemeldinger vil direktionen have en dialog med interessenter på tværs af campus om, hvordan den næste evaluering udføres bedst muligt.

Jeg mener, at udgangspunktet for den næste evaluering må være en vurdering af, hvor vi er nu, hvilket omfatter en opfølgning på evalueringen fra 2013 og en status over, hvor langt de administrative enheder er med at implementere deres strategier. Men den bør også indeholde nogle af elementerne fra de ovennævnte evalueringsmetoder, så evalueringen bliver endnu mere læringsorienteret. For vi evaluerer for at blive bedre - ikke for at dømme nogen.

Sidst opdateret: Communications // 17/12/2017