CBS skal spare 60 mio. kr. fra 2017 og frem


19/11/2014

CBS har vurderet, at vi for at opnå balance i vores økonomi, er nødt til at igangsætte en proces, hvor vi tilpasser vores udgifter til vores indtægter. Besparelserne er strukturelle og vil derfor medføre, at CBS’ udgifter fra 2017 og frem skal være 60 mio.kr lavere end i dag. CBS har på den baggrund den 19. november 2014 varslet nedskæringer og mulige afskedigelser.

CBS vurderer, at vi i værste fald skal nedlægge 70-80 stillinger bredt set på hele CBS. CBS arbejder på at nedbringe antallet af afskedigelser via afværgeforanstaltninger, herunder blandt andet frivillige fratrædelser. De, der måtte blive afskediget, vil modtage tilbud om outplacement og anden relevant støtte.

CBS har besluttet at fordele besparelserne på de 60 mio.kr med 40 mio. kr. på det akademiske område, 15 mio. kr. fra administration, mens bygningsdrift og IT skal spare 5 mio. kr.

Rektor Per Holten-Andersen siger:

- Vi er naturligvis særdeles kede af at skulle spare i en tid, hvor CBS’ uddannelser og forskning er populære som aldrig før. Vi investerede i 2012 i en del nýansættelser af videnskabeligt personale for at hæve kvaliteten af vores uddannelser og forskning, og vi nu er tvunget til at bringe kvaliteten tilbage til niveauet fra før 2012. En række af de forudsætninger, vi baserede vores økonomi på, er ændret.

Per Holten-Andersen fortsætter:

- Den økonomiske strukturelle ubalance på CBS har været kendt i et stykke tid og vi er nu nødt til at bremse op, så tilpasningen, der indfases over 3 år frem mod 2017, sker på den mest hensigtsmæssige måde. Det er vigtigt at understrege, at CBS fremover vil - og skal - have en bred portefølje og vil placere 'business' i en bred social, politisk og kulturel kontekst.

For yderligere oplysninger, kontakt Kommunikationschef Patrick Gram mobil tlf 2993 4491 eller email psg.ea@cbs.dk.

Sidst opdateret: Communications // 25/01/2024