CBS i 2013/14 – økonomi og erhvervssamarbejde

Nyheder

I den månedlige klumme fra CBS' ledelse ser rektor Per Holten-Andersen tilbage på året der gik.

 
04/02/2014
 

Af Per Holten-Andersen

I min nytårstale (d.08/01) fremhævede jeg to af CBS’ helt store udfordringer, nemlig den lave statslige forskningsbevilling, som udfordrer fastholdelse af det kvalitetsniveau vi ønsker, og vores image hos bredden af dansk erhvervsliv, som lidt simplificeret udtrykt ”tænker på DTU, og ikke på CBS”, når de nævner, hvem de opfatter som ’erhvervslivets universitet’!

Begge dele arbejder mange på CBS målrettet og hårdt på at ændre. I min årlige besøgsrunde til de politiske uddannelsesordførere vil jeg igen i år påpege de skævheder, der er indbygget i bevillingsmodellen, som uanset hvordan man gør regnestykket op viser at CBS er ”det fattigste universitet i Danmark”, trods stor studentersøgning, pæn studiefremdrift og gode indtjenings- og beskæftigelsesmuligheder for kandidaterne. Det er mit ønske på langt sigt at få rettet op på skævhederne. Det sker hverken i dag eller i morgen, men jeg tror på, at det lange seje træk vil virke. Samtidig vil jeg over for politikerne fremhæve CBS’ fokus på kvalitet og relevans af forskning og uddannelse og hvordan dette tænkes realiseret gennem et endnu stærkere samarbejde med alle dele af erhvervslivet.

I forhold til at forbedre vores image og styrke samarbejdet med det brede erhvervsliv gør CBS flere ting; vi har søsat projekt ’Synlig Forskning’ i samarbejde med konsulentfirmaet Operate, som i februar 2014 skal præsentere en række eksempler på forskningsprojekter, der har haft en klar relevans for praksis i virksomheder, og hvor der samtidig er tydelige resultater, der understøttes af og i virksomhederne.  

Og jeg vil gerne understrege, at vi på dette område har opnået en række meget fine resultater allerede i 2013, både i form af nye partnerskaber og direkte udmøntet i ekstern erhvervsfinansiering af konkrete forskningsprojekter. Lad mig som eksempel nævne vores partnerskab i MADE – Manufacturing Academy of Denmark – hvor vi er i samarbejde med AAU, DTU, SDU, Force Technology, Teknologisk institut og 10 store danske industrivirksomheder[1], Dansk Industri og en lang række små og mellemstore virksomheder, med det formål at fastholde og udvikle Danmark som produktionsland baseret på viden, produktivitet og konkurrenceevne. Et andet eksempel er cbsCSR centrets samarbejde med Dansk Industri og Roskilde Festival om at bidrage til bæredygtige løsninger på vor tids sociale og miljømæssige udfordringer og potentialet for at udvikle forretningsmuligheder affødt af fokus på bæredygtighed. De tre fokusområder (affald som ressource, bæredygtig madproduktion og madspild, og midlertidige boligløsninger) dannede i januar 2014 baggrund for en international konference: Fra Rio til Roskilde tur retur.

Flere nye BiS platforme har set dagens lys; I januar 2013 lancerede vi to nye platforme, en platform inden for konkurrenceevne og en platform i entreprenørskab, som med det donerede professorat fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal er et af CBS’ stærke satsningsområder. Også vores partnerskab med den maritime sektor er værd at nævne. På dette område har vi både lanceret CBS Maritime, en ny BiS platform, og en bachelor i Shipping i samarbejde med Singapore Management University (SMU).  

Men det er ikke alene inden for erhvervssamarbejde CBS har haft et godt 2013. Vi har været i stand til helt gnidningsfrit at implementere det fælles studieadministrative system STADS, et resultat jeg gerne vil kvittere for ved at TAKKE de mange, der har lagt et betydeligt arbejde forud for introduktionen. Igen i 2013 har vi haft stigende søgning til uddannelserne, og vi har styrket vores indsats inden for pædagogik og e-learning, bl.a. med udnævnelse af en ny prodekan med ansvar for dette område, som vil få afgørende betydning for udviklingen af CBS fremtidige undervisning. På forskningsområdet har vi styrket produktionen både kvantitativt og kvalitativt, samtidig med at vi har fortsat rekrutteringen af internationale forskere, og for nylig har vi modtaget finansiering af 8 nye EU projekter. Vi har udvidet campus med nye undervisningslokaler, vi har været vært for store internationale konferencer, bl.a. AACSBs Europe Annual Conference med over 200 deltagere fra hele verden, og vi er rykket op i rækkerne på flere rankings.  

Alle disse resultater er alene opnået som følge af, at alle medarbejdere på CBS også i 2013 har været drevet af den unikke CBS ånd, kendetegnet ved kreativitet, innovativ tænkning, engagement og ikke mindst hårdt arbejde. Det vil jeg gerne afslutningsvist udtrykke en overordentlig stor tak for. Jeg ser frem til et stærkt 2014 med vanligt CBS engagement og kreativitet. Lad os ønske hinanden et Rigtig Godt Nytår.

 [1] Grundfos, Danfoss, Lego, Danish Crown, Terma, Haldor Topsøe, Coloplast, Siemens, Vestas, og Aalborg Portland

For flere oplysninger mail rektor Per Holten-Andersen email: pha.ls@cbs.dk.

Sidst opdateret: Communications // 03/02/2015