Om CBS

Council for Diversity and Inclusion

Større indsats for at sikre ligestilling på CBS

Council for Diversity and Inclusion (CDI) blev oprettet i 2014. Rådet er etableret, fordi CBS står overfor en generel udfordring med at sikre balance mellem mænd og kvinder i både forskning og faglig ledelse, men også bredere at sikre lige muligheder for ansatte og studerende uanset baggrund. Rådet har et 4-årigt mandat.


CDI’s opgaver

CDI rådgiver CBS ledelse om initiativer til fremme af mangfoldighed og inklusion i forhold til VIP, TAP og studerende. Rådet bidrager til dialog og debat og skal illustrere betydningen af mangfoldighed og inklusion blandt ansatte og studerende. Rådet har en særlig forpligtelse til at se på tværs af igangværende initiativer og gældende politikker og give anbefalinger til ledelsen fra et køns- og mangfoldighedsperspektiv.  


Det overordnede fokus er: Flere kvinder i toppen af forskning og ledelse, talentudvikling og implementering af strategier og politikker i et kønsperspektiv.

Medlemmer af Council for Diversity and Inclusion

  • Per Holten-Andersen, rektor (formand)
  • Alex Klinge, lektor, Equal Opportunities Officer
  • Ana Marìa Munar, lektor (udpeget af Akademisk Råd)
  • Anders Lauesen, HR chef
  • Jan Damsgaard, institutleder, professor
  • Kai Hockerts, Academic Director PRME, professor
  • Thomas Skinnerup Philipsen, student, medlem af CBS bestyrelse
  • Sara Louise Muhr, lektor (udpeget af HSU)

CBS 'ambition er at være en mangfoldig og inklusiv organisation. Det er CBS’ Equal Opportunities Officer’s (EOO) opgave at hjælpe CBS med at nå denne ambition ved at fungere som organisatorisk vagthund og rådgiver. EOO refererer til rektor.

Kontakt

Sekretær for CDI

Jessie Tvillinggaard
Email: jt.ls@cbs.dk
Tlf: 3815 2569

Sidst opdateret: President's Office // 17/04/2018