Om CBS

Council for Diversity and Inclusion

Større indsats for at sikre ligestilling på CBS

Council for Diversity and Inclusion (CDI) blev oprettet i 2014. Rådet er etableret, fordi CBS står overfor en generel udfordring med at sikre balance mellem mænd og kvinder i både forskning og faglig ledelse, men også bredere at sikre lige muligheder for ansatte og studerende uanset baggrund. Rådets nuværende mandat fra 2018 er 5-årigt.


CDI’s opgaver

CDI rådgiver CBS ledelse om initiativer til fremme af mangfoldighed og inklusion i forhold til ansatte og studerende. Rådet bidrager til dialog og debat og skal illustrere betydningen af mangfoldighed og inklusion blandt ansatte og studerende. Rådet har en særlig forpligtelse til at se på tværs af igangværende initiativer og gældende politikker og give anbefalinger til ledelsen fra et køns- og mangfoldighedsperspektiv.  


Det overordnede fokus er: Flere kvinder i toppen af forskning og ledelse og talentudvikling. Rådet besluttede i 2017 at udvide sit fokus til uddannelsesområdet.

Medlemmer af Council for Diversity and Inclusion

  • Nikolaj Malchow-Møller, rektor (formand)
  • Alex Klinge, Equal Opportunities Officer, lektor
  • Anders Lauesen, HR chef
  • Carsten Sørensen, institutleder, professor
  • Peter Lotz, uddannelsesdekan
  • Sara Louise Muhr, Professor mso, Academic Director of BiS Platformen Diversity and Difference
  • Søren Hvidkjær, forskningsdekan
  • Thomas Skinnerup Philipsen, studenrende, medlem af CBS' bestyrelse
  • Valentina Tartari, lektor
  • Vicotria Vorting, IT support chef

CBS 'ambition er at være en mangfoldig og inkluderende organisation. Det er CBS’ Equal Opportunities Officer’s (EOO) opgave at hjælpe CBS med at nå denne ambition ved at fungere som organisatorisk vagthund og rådgiver. EOO refererer til rektor.

Sidst opdateret: President's Office // 03/06/2022