Om CBS

God selskabsledelse

CBS’ bestyrelse følger, i det omfang lovgivningen tillader det, de anbefalinger for god universitetsledelse i Danmark, som er formuleret i 2003 af et udvalg nedsat af daværende videnskabsminister med Lars Nørby Johansen som formand. Anbefalingerne for god universitetsledelse er ikke blevet opdateret eller revideret siden 2003, derfor vil bestyrelsen fremadrettet orientere sig mod Anbefalinger for God Selskabsledelse, om bliver holdt ved lige af Komitéen for god Selskabsledelse. Skønt anbefalingerne for god selskabsledelse primært er rettet mod aktieselskaber finder bestyrelsen at anbefalingerne vil være et godt instrument til at vurdere og udvikle rammerne for bestyrelsens arbejde. Bestyrelsen vil fremadrettet afrapportere en redegørelse vedr. opfyldelsen af anbefalingerne for god selskabsledelse på denne hjemmeside.

Sidst opdateret: Communications // 22/06/2018