mtslk

Sekretariat for Ledelse og Kommunikation

Mia Cudrio
Thomsen
Specialkonsulent
Kontor: KIL/14.A-1.88
Tel:
+4538152571
E-mail:
mct.slk@cbs.dk