hbnslk

Sekretariat for Ledelse og Kommunikation

Helene Brøndholt
Nielsen
Kontor: KIL/14.A-1.61
Tel:
+4538152099
E-mail:
hbn.slk@cbs.dk
Helene Brøndholt Nielsen