ckslk

Sekretariat for Ledelse og Kommunikation

Carina
Kavanagh
PA Dekan for uddannelse
Kontor: KIL/14.A-1.78
Tel:
+45 38155836
E-mail:
ck.slk@cbs.dk
CK
Primære arbejdsområder
  • Personlig assistent for dekanen for uddannelse Gregor Halff
  • Elevansvarlig i Ledelessekretariatet
  • CBS hovedpostkasse