aleslk

Sekretariat for Ledelse og Kommunikation

Anne
Lewinsky
Kommunikationsrådgiver
Kontor: KIL/14.A-1.62
Tel:
+45 38152366
E-mail:
ale.slk@cbs.dk
Primære arbejdsområder
  • Intern kommunikation
  • Kommunikation på web
  • Kommunikationsplanlægning