ajslk

Sekretariat for Ledelse og Kommunikation

Afrodita
Jeftic
AC Fuldmægtig
Kontor: KIL/14.A-1.64
Tel:
+4538152682
E-mail:
aj.slk@cbs.dk