ahbeslk

Sekretariat for Ledelse og Kommunikation

Amalie Holm Berre
Eriksen
Studentermedhjælper
Kontor: KIL/14.A-1.88
Tel:
+45 38152005
E-mail:
ahbe.slk@cbs.dk
AMALIE HOLM BERRE ERIKSEN