Om CBS

Regnskab

Regnskabsafdelingen varetager CBS´s samlede regnskaber. Afdelingen har til opgave at udarbejde CBS´s årsregnskab samt yde rådgivning og udarbejde ledelsesinformation om økonomianliggender til CBS´s øvrige enheder.

 

Regnskabsafdelingen er endvidere ansvarlig for kontakt til CBS´eksterne revisorbidrag til budget samt projektadministration. Herudover varetager regnskab en lang række ad-hoc controlling opgaver på rejse- og momsområdet. Og endeligt sorterer bogholderi- og kassererfunktion samt likviditetsstyring også under regnskabsafdelingen.
 

Sidst opdateret: Økonomi & Analyse // 22/06/2018

Kontakt

Regnskab hovedmail

regn.oefu@cbs.dk