Om CBS

Projektadministration

Har ansvaret for post-award management af eksterne projekter på CBS. Arbejdet udføres i tæt samarbejde med CBS Forskningssupport og CBS institutter for at understøtte en effektiv og velfungerende administration af CBS projekter.

 

Projektadministrationen varetager følgende opgaver:

  • Kontaktpunkt for institutter og forskere i post-award fasen
  • Oprettelse, ændring og lukning af projekter i CBS' systemer
  • Kontering og controlling af udgifter på eksterne projekter (økonomistyring)
  • Budgetopfølgning og regnskab for eksterne projekter
  • Underskrift og godkendelse af regnskaber for eksterne projekter
  • Leverance af materiale og forklaring til revisor vedr. projekter (løbende og årsrevision)
  • Tovholder i post-award fasen ( i forhold til andre administrative enheder på CBS)

Projektadministrationen består af et EU-team med 5 medarbejdere og et nationalt team med 5 medarbejdere. Derudover har afdelingen studentermedhjælpere tilknyttet.

Sidst opdateret: Økonomi & Analyse // 27/04/2017

Kontakt

Teamchef
Kirsten Lange

kl.fa@cbs.dk
+45 3815 5909
+45 2875 5662