Om CBS

Information Management

Information Managements primære opgave er at understøtte en effektiv styring af CBS. Dette imødekommes ved at opbygge og udvikle en forretningsrettet analyseplatform, der samler relevant data på tværs af CBS’ it-systemer og formidler dette i form af analyser og rapporter på tværs af CBS.

 

Information Management har derudover også ansvaret for at sikre systemunderstøttelse af budgetprocesser.

Konkrete arbejdsopgaver er:

 • Etablering af ny analyseplatform, herunder
  - Afdækning af CBS’ behov og ønsker
  - Begrebsstrømlining i analysebrug
  - Datapræsentation til slutbrugere
  - Vidensformidling til CBS og forankring af analyse og rapporteringsløsninger
 • Leverandør af dataudtræk til analysebehov, der ikke direkte er dækket af den etablerede analyseplatform.
 • Varetagelse af budgetrelaterede processer i Prophix.
Sidst opdateret: Økonomi & Analyse // 22/06/2018

Kontakt

Konstitueret Teamchef
Lene Strandsbjerg Wolff

lsw.fa@cbs.dk
+45 3815 5906