Om CBS

Forretningsudvikling

Forretningsudviklings overordnede opgave er at skabe overblik, der bidrager til en samlet effektiv styring af CBS. Forretningsudvikling understøtter beslutnings- og udviklingsprocesser på CBS på baggrund af analyser af data og anden information fra både CBS’ egen organisation og eksterne kilder. Forretningsudvikling indgår i udvikling af arbejdsprocesser på CBS og bidrager til at sikre den tværgående sammenhæng i data og processer.

 

Analyse, evaluering og procesudvikling

Forretningsudviklings opgaver samler sig i følgende tre områder:

  • Indsamling og bearbejdning af data og informationer til analyse af CBS’ aktiviteter til overordnet ledelsesinformation og beslutningsstøtte.
  • Gennemførsel og facilitering af evalueringer generelt på CBS. Primært evaluering af undervisnings- og projektforløb på CBS for alle studerende.
  • Procesudvikling og -optimering især af processer, der går på tværs af organisationen.
Sidst opdateret: Økonomi & Analyse // 29/05/2017

Kontakt

   
Evalueringsenheden eva@cbs.dk
Forretningsudvikling forretningsudvikling@cbs.dk