Om CBS

Økonomi & Analyse

Økonomi og Analyse forestår budgettering, økonomistyring, undervisningsevaluering samt økonomiske og produktivitetsmæssige analyser af uddannelses- og forskningsaktiviteterne på CBS. Afdelingen hører under Universitetsdirektørens område. Afdelingen er opdelt i 6 hovedområder.

 

Kontakt

KONTAKT ADRESSE AFDELINGSLEDER

Tlf.:
Træffetider:

 


 

Økonomi & Analyse
Howitzvej 11-13, 1., 3. og 4. sal

Og

Solbjergvej 3, 3. sal
2000 Frederiksberg

Økonomichef
Vacant
 

 

 

Organisationsdiagram for Økonomi og Analyse

Sidst opdateret: Økonomi & Analyse // 02/03/2018