Om CBS

Research support

For at styrke CBS’ profil som en af de bedste forskningsinstitutioner, har CBS de senere år haft øget fokus på ekstern finansiering. CBS arbejder strategisk med at tiltrække højtprofilerede og prestigefyldte forskningsbevillinger fra både offentlige og private bevillingsgivere nationalt og internationalt.

CBS Research Support Office (CBS RSO)

Teamet rådgiver Dekanen for Forskning og Institutlederne om mulighederne for ekstern finansiering og strategi for øget hjemtag, og yder support til forskere der ansøger om ekstern forskningsfinansiering.

CBS RSO afholder både workshops om ekstern finansiering, med tips og ideer til at skrive forskningsansøgninger og tilbyder CBS's forskere individuel rådgivning og administrativ support i forbindelse med ansøgninger til eksternt finansierede forskningsprojekter. 

CBS RSO tilbyder forskerne at

 • Identificere relevante finansieringsmuligheder
 • Udvikle projektideer og forberede ansøgningsprocessen til bevillingsgivere – fra idé til færdiggørelse af forskningsansøgning
 • Udarbejde budgetter til forskningsansøgninger
 • Udvikle og facilitere nye forskningssamarbejder og netværk
 • Hjælpe med kontraktforhandlinger (i samarbejde med Legal)
 • Deltage i opstartsmøder af projekter med CBS post-award support team (EFP)

More information is available for CBS employees on share - the CBS intranet

Kontaktoplysninger Ansvarsområder Rådgiver for

AD 100
Annedorte Vad
Leder af CBS RSO

 

Kilevej 14A, K.1.94
Telefon: +45 3815 2082
Mobil: +45 2233 2636
av.research@cbs.dk

 • Leder af CBS RSO
 • Medlem af den internationale komité på CBS
 • Medlem af CBS's partnerskabskomité
 • CBS Task force på eksternt finansierede projekter
 • PURE data vedrørende ekstern finansiering
 • Repræsenterer RSO over for  relevante interesserenter i Danmark og internationalt

 


Lise Vinkel Clausen
CBS RSO Faglig ansvarlig
Chief Research Adviser

 

Kilevej 14A, K.1.87
Telefon: +45 3815 2688
Mobil: +45 2621 4043
lvc.research@cbs.dk

 • Faglig ansvarlig for RSO
 • Ekstern finansiering fra EU, Offentlige og Private bevillingskilder
 • Copenhagen EU Office Kontaktperson
 • Hot Research Topic: ICT
 • Hot Research Topic: Industri 4.0
 • DIGI
 • (ECON)
 • (OM)
 • CBS BiS Digital Transformation platform

anne_bjerring_jensen

 

Anne Bjerring Jensen
Research Adviser

 

Kilevej 14A, K.1.40
Telefon: +45 3815 2058
abj.research@cbs.dk

 • PURE data vedrørende ekstern finansiering
 • CBS Research Support Office kommunikation
 • FI
 • (EGB)
 • (SI)
   

Annette Hjort Knudsen
Senior Research Adviser

 

Kilevej 14A, K.1.90
Telefon: +45 3815 2689
Mobil: +45 4185 2182
ahk.research@cbs.dk

 • Ekstern finansiering fra EU
 • Hot Research Topic: Cirkulær økonomi
 • Hot Research Topic: Industri 4.0
 • MPP
 • SI
 • (ACC)
 • (MARKTG)
 • CBS BiS Entrepreneurship platform

Enno Hofeldt
Chief Research Adviser

 

Kilevej 14A, K.1.91
Telefon: +45 3815 3136
eh.research@cbs.dk

 • Ekstern finansiering fra Offentlige og Private bevillingskilder samt EU bevillingskilder uden for Horizon 2020
 • Ekstern finansiering til Erhvervsforskere - erhvervs-ph.d. og erhvervs-post.doc.
 • Hot Research Topic: Regulering, finans, skat
 • Hot Research Topic: Governance og den offentlige sektor
 • ACC
 • MARKTG
 • (MPP)

KS 100
Karen Slej
Senior Research Adviser

 

Kilevej 14A, K.1.89
Telefon: +45 3815 3860
ks.research@cbs.dk

 • Ekstern finansiering fra Offentlige og Private bevillingskilder samt EU bevillingskilder uden for Horizon 2020
 • Juridiske aftaler
 • Finansieringsdatabasen ResearchProfessional.com
 • Hot Research Topic: Governance og den offentlige sektor
 • Hot Research Topic: Industri 4.0
 • ECON
 • OM
 • (DIGI)
 • CBS BiS Inequality platform

nadia_schlosser_carstensen

Nadia Schlosser Carstensen
Research Adviser

 

Kilevej 14A, K.1.91
Telefon: +45 3815 3443
nsc.research@cbs.dk

 • Ekstern finansiering fra Offentlige og Private bevillingskilder
 • PURE data vedrørende ekstern finansiering
 • CBS Research Support Office kommunikation
 • Hot Research Topic: ICT
 • Hot Research Topic: Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • IOA
 • (MSC)
 • CBS BiS Diversity platform


Nina Lynge
Senior Research Adviser

 

Kilevej 14A, K.1.91
Telefon: +45 3815 2679
nl.research@cbs.dk

 • Ekstern finansiering fra EU
 • Copenhagen EU Office Kontaktperson
 • Hot Research Topic: Cirkulær økonomi
 • Hot Research Topic: Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • MSC
 • (IOA)
 • CBS WCRE GRB


Philipp Alexander Ostrowicz
Senior Research Adviser

 

Kilevej 14A, K.1.88
Telefon: +45 3815 2224
Mobil: +45 4185 2031
pao.research@cbs.dk

 • Ekstern finansiering fra Private bevillingskilder
 • CBS Endowed Professorship programme
 • Finansieringsdatabase fonde.dk
 • Finansieringsdatabasen ResearchProfessional.com
 • Hot Research Topic: Energi
 • Hot Research Topic: Regulering, finans, skat
 • EGB
 • SI
 • (FI)
 • CBS BiS Competetiveness platform
 • CBS BiS Maritime platform
 • CBS BiS Sustainability platform
 • CBS WCRE HOPE

Caroline Louise Bjørn
Studentermedhjælp

Kilevej 14A, K.1.41
Phone: +45 3815 2031
clb.research@cbs.dk

   

Lili Nottrott
Studentermedhjælp

Kilevej 14A, K.1.41
Phone: +45 3815 2031
ln.research@cbs.dk

   

 

Sidst opdateret: Dean's Office, Research // 27/08/2018

External Research Funding Strategy

CBS har i 2012 vedtaget en strategi, der har til formål at øge andelen af hjemhentede midler samt igangsætte en kollektiv kulturændring i forhold til ekstern forskningsfinansiering.

Strategien har ni fokusområder:

 1. Fokus på strategisk forskningssamarbejde med forretningspartnere
 2. Øget fokus på private fonde
 3. Øget fokus på prestigefulde stipendier
 4. Fremme forskningsinitiativer på tværs af grænser, discipliner, institutioner og sektorer
 5. Tiltrække forskning og forskere på topniveau
 6. Støtte til Business in Society platformene og CBS World Class Research Environments
 7. Støtte institutternes initiativer
 8. Overvågning og benchmarking af aktiviteter
 9. Øge incitamenterne for tiltrækning af ekstern forskningsfinansiering

External Research Funding Strategy 2021

External Funding Newsletter

CBS Research Support udgiver hver måned et nyhedsbrev, med fokus på bl.a. nye og kommende opslag, aktuelle nyheder, og begivenheder og aktiviteter på CBS der understøtter ekstern finansiering. Desuden indeholder nyhedsbrevet hver måned en oversigt over nye projekter på CBS, samt kommende ansøgningsfrister for relevante opslag.

rso nyhedsbrev

Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet her eller ved at skrive til rso@cbs.dk