nlresearch

Dekansekretariatet for Forskning

Nina
Lynge
Senior Research Adviser
Kontor: SBV/22-2.04
Tel:
+4538152679
E-mail:
nl.research@cbs.dk
Primære arbejdsområder

Research Support

Understøtter Dekanen og Prodekanen for Forskning i sager om ekstern finansiering. Rådgiver Institutlederne om mulighederne for ekstern finansiering og strategi for øget hjemtag. Samarbejder med Institutternes Fundingkoordinatorer og yder direkte support til forskere der ansøger om forskningsfinansiering fra nationale og internationale bevillingskilder. Primært:

  • EU

Øvrige ansvarsområder

  • Medlem af kontaktgruppen for Greater Copenhagen EU Office
Træffetider

Fleksibel. Du er altid velkommen til at kontakte mig for at aftale et møde eller booke mig direkte via Outlook.

Tillidshverv
2019- CBS kontaktgruppemedlem, Greater CPHEU Office
2014-2018

CBS kontaktgruppemedlem, creoDK

creoDK er Københavns Universitets, DTU’s, CBS' og Region Hovedstadens fælles EU-forskningskontor i Bruxelles. Kontoret arbejder på at optimere partnernes indflydelse på EU’s forskningsaktiviteter. creoDK skaber synergi i partnerskabet, udvikler netværk og tilbyder kontor- og mødefaciliteter i Bruxelles.

 

Andre aktiviteter
CV

LinkedIn

Arbejde

2015- Senior Research Adviser, CBS Research Support Office (CBS RSO)
2013-2015 Research Adviser, CBS Research Support Office (CBS RSO)
2013 Fuldmægtig, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler
for Arkitektur, Design og Konservering (indtil 2011 Danmarks Designskole)
2006-2012 Forskningssekretær, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler
for Arkitektur, Design og Konservering (indtil 2011 Danmarks Designskole)

Uddannelse

2004 Cand.mag. i Historie og Kunsthistorie, Københavns Universitet