bbkresearch

Dekansekretariatet for Forskning

Blazenka
Blazevac-Kvistbo
Ph.d. konsulent
Kontor: SBV/22-S.05
Tel:
+4538152496
E-mail:
bbk.research@cbs.dk