Om CBS

Management Support

Management Support bistår forskningsdekan og direktion ved at udarbejde beslutningsgrundlag på forskningsområdet. Samtidig varetager teamet informations- og koordineringsopgaver

Management Support teamets primære arbejdsopgaver

 • Er forbindelsesled til institutterne vedr. ansættelser og forskningsspørgsmål
 • Udarbejder beslutningsgrundlag til dekan og direktion vedr. forskning
 • Bistår med udvikling af delstrategier og politikker på forskningsområdet
 • Varetager informations- og koordineringsopgaver
 • Varetager og formidler implementering af ledelsesmæssige beslutninger på forskningsområdet
 • Varetager koordineringsopgaver i forhold til BiS platforme Business in Society platforme og World Class Research Initiatives

KONTAKT

ANSVARSOMRÅDER

anne w suhr
Anne W. Suhr
Teamleder
 
Kilevej 14A, K.1.94
Tel.: +45 3815 2508
Mobil: +45 4185 2508
 • Leder af Management Support
 • Innovation, herunder Innotech
 • Institutstrategier og -evalueringer
 • World Class Research Environments
 • Analyser m.v. (VIP-rekrutteringsrapport, forskningsredegørelse m.v.) 


Merete Holst Vognsen
Sekretær for forskningsdekanen

 

Kilevej 14A, K.1.78
Tel.: +45 3815 3878
 • Sekretær for forskningsdekanen
 • Koordinerer møderne mellem direktionen (DIR) og institutlederne


Afrodita Jeftic
Administrative Officer

 
Kilevej 14A, K.1.92
Tel.: +45 3815 2682
aj.research@cbs.dk
 • Allokering af VIP stillinger
 • Budget & Prophix
 • Central medfinansiering
 • Spørgsmål vedrørende CBS' normaftale

 

Sidst opdateret: Dean's Office, Research // 07/04/2017