Om CBS

Department Support

Department Support koordinerer kontakten mellem dekanen og institutterne, herunder især til institutlederne og institutsekretariatslederne, med henblik på at skabe bedst mulige rammer om institutternes virke. Department Support har særligt fokus på ressourceallokering til institutterne, inklusive stillingsallokeringer.

Department Support teamets primære arbejdsopgaver

 • Bindeled mellem dekanen og institutterne
 • Udarbejder beslutningsgrundlag til dekan og direktion vedr. overordnede rammevilkår for institutterne
 • Administrerer stillingsallokeringer og centrale puljer til tværgående initiativer
 • Udarbejder rapporter om forskning og stillingsallokering ved CBS
 • Koordinerer evalueringer af institutterne
 • Udarbejder høringssvar og udformer policy om overordnede rammevilkår for forskningen
 • Yder support til Vice President for Entreprenørskab og InnovationKONTAKT

ANSVARSOMRÅDER


Afrodita Jeftic
Administrative Officer

 
Kilevej 14A, K.1.92
Tel.: +45 3815 2682
aj.research@cbs.dk
 • Allokering af VIP stillinger
 • Budget & Prophix
 • Central medfinansiering
 • Spørgsmål vedrørende CBS' normaftale

Anna Lindholm-Li
Administrative Officer

 
Kilevej 14A, K.1.93
Tel.: +45 3815 2696
 • Koordinerer møderne mellem direktionen og institutlederne
 • Institutevalueringer
 • Rapporter, analyser og høringssvar
 • Rådgivning af dekan og direktionen om forskningspolitiske temaer

 

Sidst opdateret: Dean's Office, Research // 22/11/2018