Om CBS

Campus Development

Bygherreorganisation

Campus Development repræsenterer CBS i anliggender vedrørende udvikling af bygninger og landskab, arkitektur, fysisk udsmykning og kunst

Projekter

Student & Innovation House - Studerendes transformation af politigård til nyt innovations- og netværkshus
SIH
Byintegreret Campus - Udvilking af Solbjerg Campus
Bycampus
Råvarebygningen - Omdannelse af tidligere silobygning til undervisning og forskning
Råvarebygningen
Universitetsmiljø - Udvikling af forsknings-, undervisnings- og studiemiljøer på Campus
Solbjerg Campus
Fysisk udsmykning og Kunst
Kunst
Graduate House


Campus Development er pr. d. 1/10/2017 nedlagt som selvstændig afdeling. Den tidligere afdelings ansvarsområder og kompetencer er i dag placeret i Afdelingen for Ejendomme og Arealer (EDA) under Campus Services.

Campus Development

Campus Development skaber fysiske rammer, der understøtter CBS uddannelser, forskning og formidling

CBS' faciliteter skal være velfungerende, udviklende og smukke for vores studerende, ansatte og partnerskaber. Det er vores ambition at omverdenen skal kende og anerkende Universitetet for at have nogle af de allerbedste rammer i verden.

Campus Development tilstræber at være en attraktiv bygherre for rådgivere, entreprenører og leverandører i realiseringen af vore projekter. Det gør vi ved at drive vores forretning ud fra principper om redelighed, professionalisme og høj kvalitet i både proces og produkt.

På denne måde er Campus Development med til at fastholde og udbygge CBS’ position som førende erhvervsuniversitet.

Vores kerneopgave er at sikre og udvikle brugervenlige og smukke bygninger og udearealer til CBS’ studerende, ansatte og partnerskaber. Vi yder intern bygherrerådgivning, varetager CBS’ forpligtelser som bygherre, og sikrer at CBS’ kvalitetsmål bliver opfyldt. Campus Development er derfor en bestillerenhed med følgende hovedopgaver:

  • Udarbejdelse af faglige strategier såsom campusstrategi
  • Byggeprojekter ift. nye bygninger og landskab
  • Pilotprojekter og nye læringsmiljøer

Campus Development er organiseret i tre programmer omkring planlægnings-, udviklings- og byggeprojekter, samt et tværgående administrativt program.

Sidst opdateret: Campus Development // 04/12/2017