smlib

Bibliotek

Søren
Madsen
Bibliotekar
Kontor: SOL/A3.13
Tel:
+4538153721
E-mail:
sm.lib@cbs.dk
Primære arbejdsområder
 • Kontaktbibliotekar for DPB, IKL og IOA samt tilhørende enheder
 • Kontaktbibliotekar til TAP-enheder og Executive
 • Redaktør (inkl. drift, udvikling og kvalitetssikring) af CBS Bibliotek på Facebook
 • Redaktør (inkl. drift, udvikling og kvalitetssikring) af LibGuides
 • Backup på administration af GenuineText
 • Backup på administration af Cast@CBS
 • Visitation af indberetninger til forskningsregistrering- og arkivering
 • Forskningsregistrering og -arkivering i Research@CBS (PURE) og OpenArchive (DSpace)
 • Medredaktør på cbs.dk/bibliotek og e-campus/bibliotek
 • Administration af ordning via Case Center (tidl. ECCH)
 • Administration af intern undervisning
 • Administration af Library Data Room og Bloomberg Area
 • Brugerundervisning og -vejledning
Andre aktiviteter
 • D-CAF projektgruppen
 • Udvikling af videoarkiv, CAST@CBS, projektgruppe