Om CBS

Rektor til Copenhagen Business School


 
Copenhagen Business School (CBS) søger en visionær leder med internationalt udsyn og forskningsbaggrund til at stå i spidsen for en af Europas førende business schools.  
 
CBS er Danmarks største uddannelses- og forskningsinstitution inden for samfundsvidenskab og erhvervsøkonomi i bred forstand. Universitetet fokuserer på at skabe erhvervsrelevante uddannelser og efteruddannelsesprogrammer til især den private, men også den offentlige sektor.  
 
Uddannelserne er baseret på en stærk og internationalt anerkendt forskningsbase, som CBS konsekvent har fokus på at styrke. CBS har et særligt ansvar for at formidle viden og nye idéer til fremtidens virksomhedsledere og til samfundet generelt. Det største bidrag er forskning og forskningsbaseret uddannelse. Derfor er investering i forskning og høj videnskabelig standard afgørende for CBS’ bidrag til samfundet.  
 
CBS har over 21.000 studerende og godt 2.200 fast- og deltidsansatte medarbejdere. CBS har en stærk international og mangfoldig profil; således er der blandt de studerende 25 % med udenlandsk baggrund og blandt forskerne har 40 % udenlandsk baggrund.  
 
CBS’ nuværende strategi trådte i kraft den 1. januar 2017. De nye strategiske forandringsinitiativer fra 2017-2020 er:  
 • Entreprenørskab og innovation  
 • CBS’ uddannelsesportefølje  
 • Samarbejde med erhvervsliv og omverden   
 
Det vil blive en opgave for en ny rektor at medvirke til udarbejdelse af en ny strategi for CBS.  
 
Rektor refererer til CBS’ bestyrelse og udgør sammen med dekanen for forskning, dekanen for uddannelse samt universitetsdirektøren den samlede direktion på CBS. Direktionens medlemmer indgår ikke i bestyrelsen, men deltager i dens møder.  
 
Stillingen  
Rektor er ansvarlig for universitetets daglige ledelse. Rektor skal styrke CBS’ position som et bredt, tværfagligt erhvervsuniversitet og samtidig holde et konstant fokus på, at CBS bidrager til samfundet igennem forskning og forskningsbaseret uddannelse. Rektor skal med fokus på CBS’ kerneopgaver – uddannelse, forskning, formidling og samarbejde med omverdenen – lede organisationen på en motiverende, inspirerende og tillidsvækkende måde i forhold til forskere, undervisere, studerende, administration, erhvervsliv og øvrige interessegrupper.  
 
Bestyrelsen lægger vægt på et transparent og ansvarligt samspil mellem bestyrelsen og rektor, og at rektor skaber et bredt organisatorisk ejerskab til bestyrelsens og direktionens beslutninger på alle niveauer af organisationen. Rektor skal skabe det stærkest mulige universitet med de til enhver tid eksisterende ressourcer og midler.  
 
Rektor tegner sammen med bestyrelsesformanden CBS udadtil og varetager inden for de af bestyrelsen fastsatte retningslinjer CBS’ overordnede samarbejdsrelationer både nationalt og internationalt.  
 
Faglige og personlige kvalifikationer  
CBS’ kommende rektor skal være en anerkendt forsker mindst på lektorniveau inden for et af CBS’ fagområder. Rektor skal ligeledes have dokumenteret evne til at lede en videnorganisation med mange interessegrupper og kunne sætte sig ind i CBS’ kultur, værdier og profil.  
 
Bestyrelsen lægger vægt på, at den kommende rektor har erfaring inden for følgende områder:  
 • Ledelseserfaring fra en offentlig eller privat forsknings- og uddannelsesorganisation eller forskningsinstitution.  
 • Samarbejde med offentlige og private virksomheder og institutioner samt internationalt samarbejde med forskning og uddannelse på universitetsniveau.  
 • Erfaring med og indsigt i internationale trends og udviklinger på universitetsområdet og i de virksomheder og det erhvervsliv, der aftager CBS’ kandidater.  
Derudover vil der blive lagt vægt på, at den kommende rektor er:  
 • i besiddelse af høj personlig integritet samt stærke sociale og relationelle kompetencer  
 • en dynamisk og handlekraftig leder med udtalte ledelseskompetencer, som motiverer og inspirerer, og som uddelegerer, hvor det vurderes hensigtsmæssigt  
 • visionær, udviklingsorienteret og nytænkende samt stærk på det strategiske niveau  
 • en stærk kommunikator både ift. eksterne interessenter og i forhold til CBS’ medarbejdere og faglige miljøer, herunder evne til klart at kunne formidle fortællingen om CBS’ strategi og vision  
 • en holdspiller med overblik og gode samarbejdsevner over for en medarbejderstab, der er sammensat med en bred diversitet ift. fx køn, nationalitet og kultur  
 • i besiddelse af omfattende økonomisk forståelse  
 • vidende om og har erfaring med ekstern funding   
 • besiddelse af en forståelse for og indsigt i den digitale udvikling i samfundet og digitaliseringens anvendelsesmuligheder   
Den kommende rektor skal være flydende i dansk, svensk eller norsk og beherske engelsk i skrift og tale på højt niveau samt derudover gerne mindst have yderligere ét fremmedsprog.  
 
Ansættelse og aflønning sker efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation. Rektorstillingen er en åremålsstilling placeret i lønramme 39 med mulighed for tillæg efter forhandling.  
 
Ansøgning  
Rekrutteringen varetages af Heidrick & Struggles. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse på telefon til bestyrelsesformand Karsten Dybvad på tlf. +45 4085 2222 eller partner hos Heidrick & Struggles Anne Mette Dissing-Immerkær på tlf. +45 3337 7600.  
 
Ansøgning med relevante bilag samt eventuelle spørgsmål skal stiles til Heidrick and Struggles, Amaliegade 10, 4. sal, 1256 København K senest mandag d. 20. august. Kuverten bedes mærket CBS. Elektronisk fremsendt ansøgning kan sendes til ansogning@heidrick.com.    
 
Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. Alle ansøgninger bliver behandlet fortroligt og vurderes af CBS’ ansættelsesudvalg  
 
 

Ansøgningsfrist: 20. august 2018.

 

CBS er et unikt erhvervsuniversitet med en høj andel af udenlandske ansatte og studerende. CBS har ca. 630 undervisnings- og forskningsårsværk, 200 ph.d.-studerende og 680 administrative årsværk. Ca. 21.500 studerende er fordelt på bachelor-, kandidat-, MBA/EMBA-, ph.d.- og Executive-programmer, der udbydes på dansk og engelsk. Vores videnskabelige medarbejdere tæller internationale eksperter inden for de klassiske forretningsdiscipliner, men også i filosofi, historie, psykologi, sociologi, jura, politik, informationssystemer, kultur og sprog.

 

 

How to apply

1. Enter the vacant position you wish to apply for
Click on the link Apply online at the bottom of the page. You will then be directed to an external webpage which is the recruitment system.

2. Application form
Fill in the online form with your personal data and upload the relevant documentation (see guide to required documentation below).

3. Terms of use
At the bottom of the page you are asked to accept the fact that we register your data – if you agree put a check mark in the box and click send. You cannot apply without giving your consent. Personal information is automatically anonymised after six months.

4. After sending your application
You are now registered in the system and within 24 hours you will receive an e-mail confirming your application. In the e-mail you have the possibility of making sure that your application and attached documents are correct. If you do not receive an e-mail please contact HR Services, Tel.: +45 3815 2022. Once the deadline for applications has expired all submitted applications will be read and you will hear from us.
 

 

More information