Om CBS

Ph.d.-stipendium i virksomhedshistorie


 

Ph.d. stipendium i virksomhedshistorie

Ved Department of Management, Politics and Philosophy (MPP), Copenhagen Business School opslås et PhD-stipendium om sparekassefondenes historie. Stipendiet er finansieret af Nordea-fonden og formålet er at udarbejde en PhD-afhandling i form af en forskningsbaseret monografi på dansk, der kortlægger og analyserer sparekassefondenes etablering samt økonomiske, kulturelle og sociale virke i deres historiske kontekst. Projektet bør inkludere

  • forløbet, der førte til etablering af sparekassefondene
  • rammerne for sparekassefondenes etablering, virkemåde og governance samt deres relationer til det fortsættende pengeinstitut
  • sparekassefondenes sociale, økonomiske og kulturelle betydning
  • sparekassefondenes rolle i finanskrisen
  • de væsentlige aktører og den kontekst fondenes etablering og virke var og er en del af

MPP er et multi-disciplinært institut med fokus på offentlig og politisk ledelse, civilsamfundsstudier, ledelsesfilosofi, virksomhedshistorie, erhvervsjura, generel ledelse, strategi, innovation og entrepreneurship. Gennem tværdisciplinær forskning bidrager instituttet med ny viden om ledelse og samfundsdiagnostik til gavn for såvel danske virksomheder som den offentlige sektor. MPP er således centralt placeret i CBS’ Business-in-society vision. Instituttets forskning er organiseret i fem forskningsgrupper: Virksomhedshistorie, jura, ledelsesfilosofi, politisk ledelse samt ledelse og entrepreneurship.Instituttets forskeres baggrund er bl.a. politologi, sociologi, filosofi, historie, teologi, kulturøkonomi og erhvervsøkonomi. Det der binder os sammen er interessen for det humane i forskellige sammenhænge som f.eks. arbejde, natur, økonomi, civilsamfundet, staten og virksomheden. Instituttets forskere underviser på en lang række af CBS’s uddannelser. Yderligere oplysninger om instituttet: www.cbs.dk/mpp

Kvalifikationer

Kvalificerede ansøgere kan f.eks. have en historisk eller samfundsvidenskabelig kandidatgrad. Instituttet prioriterer ansøgere med høje karakterer fra deres universitet.  

Det treårige ph.d.-program ved CBS giver dig mulighed for at gennemføre forskning under supervision af CBS’s professorer, støttet af forskningsrelaterede kurser. Programmet er i høj grad internationalt, og du forventes at deltage i internationale forskningskonferencer og tilbringe tid i udlandet som gæste-ph.d.-studerende. Se CBS’s hjemmeside for at få flere oplysninger om ph.d.-programmet: http://uk.cbs.dk/phd.  

Det forventes også, at ansøgeren viser interesse for at indgå i instituttets forskningsmiljø, se www.cbs.dk/mpp.

Ph.d.-kandidater fra CBS nyder stor respekt, ikke bare i den akademiske verden og på forskningsinstitutioner, men også blandt myndigheder og i erhvervslivet, hvor der er stadig større efterspørgsel efter deres forskningskvalifikationer. En tredjedel af ph.d.-kandidater fra CBS fortsætter til ansættelse uden for universiteter og offentlige forskningsinstitutioner. 

CBS arbejder for at sikre fremragende, distinktive og relevante undervisnings- og forskningsprogrammer. Kandidater, der ønsker at arbejde sammen med os, skal være interesseret i at arbejde i en organisation af denne type. 

 

CBS ønsker at vore medarbejdere afspejler diversiteten i samfundet og ser gerne ansøgninger fra alle kvalificerede kandidater uanset personlig baggrund.

 

Flere oplysninger kan fås ved at kontakte: Professor Per H. Hansen, e-mail: phh.mpp@cbs.dk, tlf: 3815 3214. Oplysninger om instituttet findes på www.cbs.dk/mpp

Ansættelse og løn sker i henhold til Finansministeriets aftale med Akademikernes Centralorganisation. 

 

Generelle oplysninger: 

Et ph.d.-stipendium løber i en periode på tre år og omfatter undervisningsforpligtelser, der svarer til ½ års arbejde (840 arbejdstimer). Stipendierne er fuldt lønnede stillinger iht. dansk overenskomst. Stipendiet omfatter undervisningsgebyrer, kontorplads, rejseomkostninger samt løn, hvor den månedlige startløn i øjeblikket er ca. DKK 27.363 op til DKK 33.045 afhængigt af anciennitet samt pensionsindbetaling på i alt 17,1 % af 85 % af grundlønnen.  

Lønniveau og ansættelse sker i henhold til Finansministeriets overenskomst med Akademikernes Centralorganisation. 

Den ph.d.-studerende bliver indskrevet på CBS' ph.d. forskerskole.

For at komme i betragtning skal kandidaten have en basisuddannelse på kandidatniveau (tilsvarende 3+2 Bologna-proces). En uddannelsesmæssig baggrund i humaniora eller samfundsvidenskab er nødvendig. Ansøgeren skal have gennemført sin kandidatuddannelse, før han/hun påbegynder sin ph.d. på CBS. Ansøgere skal tale/skrive flydende engelsk.  

 

Ansøgning

Ansøgningen (se link herunder) skal omfatte en projektbeskrivelse på fem sider. Forskningsoplægget skal indeholde en præsentation af et originalt forskningsspørgsmål, en beskrivelse af den indledende teoretiske ramme og metode, en præsentation af det foreslåede empiriske materiale samt en arbejdsplan for, hvordan projektet tænkes gennemført. 

Ud over forskningsoplægget skal der til ansøgningen vedlægges kopier af eksamensbevis for kandidatgrad eller andre beviser på tilsvarende niveau samt karakterudskrift herfor, et kortfattet curriculum vitae (CV), en liste over artikler og publikationer, og ét eksempel på et udvalgt skriftligt værk (f.eks. kandidatafhandling). 

Vejledning og yderligere oplysninger om stipendier og ph.d.-programmet kan findes på http://uk.cbs.dk/phd

Ansøgningsfristen er 1. marts 2020 med tiltrædelse senest 1. august 2020.

 

Rekrutteringsprocessen 

Rekrutteringsudvalget udvælger mindst 2-5 ansøgere til bedømmelse af et bedømmelsesudvalg. Kandidaterne orienteres herefter om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse.  

Kandidater, der er udvalgt til bedømmelse, vil blive orienteret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget og vil senere få tilsendt deres egen bedømmelse. 

Alle ansøgere vil modtage endeligt svar på deres ansøgning, når rekrutteringsprocessen er gennemført. 

 

Ansøgningsfrist: dd.mm.åå. 23:59:59 CET 

 

Stillingen søges online via linket nedenfor. 

Copenhagen Business School skal modtage alt ansøgningsmateriale, herunder bilag (se ovenfor), før ansøgningsfristen udløber. 

Få flere oplysninger om Copenhagen Business School og instituttet på www.cbs.dk. 

 

Ansøgningsfrist: 1. marts 2020.

Søg online

 

CBS er et unikt erhvervsuniversitet med en høj andel af udenlandske ansatte og studerende. CBS har ca. 644 undervisnings- og forskningsårsværk, 192 ph.d.-studerende og 724 administrative årsværk. Ca. 20.422 studerende er fordelt på bachelor-, kandidat-, MBA/EMBA-, ph.d.- og Executive-programmer, der udbydes på dansk og engelsk. Vores videnskabelige medarbejdere tæller internationale eksperter inden for de klassiske forretningsdiscipliner, men også i filosofi, historie, psykologi, sociologi, jura, politik, informationssystemer og kultur.

Universitetet tager imod ansøgninger fra kvalificerede kandidater uanset alder, køn, race og etniske baggrund.

 

How to apply

1. Enter the vacant position you wish to apply for
Click on the link Apply online at the bottom of the page. You will then be directed to an external webpage which is the recruitment system.

2. Application form
Fill in the online form with your personal data and upload the relevant documentation (see guide to required documentation below).

3. Terms of use
At the bottom of the page you are asked to accept the fact that we register your data – if you agree put a check mark in the box and click send. You cannot apply without giving your consent. Personal information is automatically anonymised after six months.

4. After sending your application
You are now registered in the system and within 24 hours you will receive an e-mail confirming your application. In the e-mail you have the possibility of making sure that your application and attached documents are correct. If you do not receive an e-mail please contact HR Services, Tel.: +45 3815 2022. Once the deadline for applications has expired all submitted applications will be read and you will hear from us.
 

 

More information