Om CBS

Leder til CBS' forskningsstøtteenhed


 

CBS vil medvirke til at løse samfundets store udfordringer og skabe nye muligheder – vil du være med? Har du en stærk ledelsesprofil? Er du velbevandret i universitetsverdenen? Kender du til samfundsvidenskabernes (og humanioras) dagsordener inden for forskning? Og vil du hjælpe med at realisere CBS’ nye strategi inden for ekstern finansiering og ph.d.-uddannelse? Så er du måske den nye leder af vores Research Support Office, RSO.

CBS’ nye strategi vil løfte både kvalitet og relevans af forskningen yderligere. Vi vil øge den eksterne finansiering særligt i samarbejde med andre fagligheder (især STEM) og vi vil øge forskningens impact i samfundet. Disse ambitioner går hånd i hånd med en løbende professionel og serviceorienteret support til institutter og forskere.

Dit nye job

Som leder af forskningsstøtteenheden er du ansvarlig for support til ekstern finansiering og ph.d.-uddannelsessupport. Derudover er du sparringspartner for forskningsdekanen på forskningspolitiske områder.

Den eksterne finansiering skal understøtte både excellence i forskningen og strategiske tiltag. Væsentlige strategiske opgaver er at opbygge CBS’ satsning på at styrke universitetets involvering i erhvervsfremmesystemet/erhvervsklynger, opbygge stærke forskningspartnerskaber med virksomheder samt bidrage til at øge og synliggøre forskningens værdiskabelse for samfundet.

Du er leder for 20 medarbejdere, fordelt på to enheder.

Ud over den daglige ledelse og udvikling af afdelingen er opgaverne:

 • Rådgivning af dekan og direktion
 • Ledelsesinformation på ekstern finansiering og ph.d.-uddannelse
 • Løbende strategiimplementering og dialog med interne interessenter om afdelingens support
 • Samarbejde med ledelsessekretariatet om tværgående opgaver
 • Samarbejde og koordinering på tværs af CBS i ’Bred Kreds’, som er afdelingsledernes forum
 • Repræsentation af CBS i eksterne forskningsrelaterede udvalg, f.eks. referencegrupper og styregruppen for Greater Copenhagen EU-Office

Hvem er du?

Du er akademiker med kendskab til universitetssektoren. Opgaverne ligger i hjertet af universitetets forskning, og du vil få mange relationer til både institutledere, institutsekretariatsledere, fundingkoordinatorer – og ikke mindst forskere. Et varmt hjerte for både fri og strategisk forskning vil være et godt udgangspunkt for dette samarbejde. Derudover har du indsigt i ekstern finansiering af forskningen og det forskningspolitiske landskab.

Som leder er du

 • en erfaren personaleleder, der kan lede fagligt stærke personer og kan navigere i en kompleks organisation med mange forskellige kunder og relationer
 • dygtig til at lede forandringer, da enheden er i en udviklingsproces med henblik på at kunne understøtte de strategiske ambitioner bedst muligt
 • inddragende og tillidsbaseret, men kan også sætte retning og prioritere
 • udviklingsorienteret og har samtidig fokus på at de løbende opgaver løses professionelt og effektivt
 • god til at kommunikere på skrift og i tale – både på dansk og engelsk

Ansættelsesvilkår

Du refererer til forskningsdekanen. Ansættelsen og aflønning sker som chefkonsulent med personaleledelse efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation.

Ansættelsessamtaler afholdes 28. maj og 8. juni. Vi forventer du kan starte 1. august.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte forskningsdekan Søren Hvidkjær på e-mail sh.dir@cbs.dk eller tlf. 4242 4401. For en fortrolig drøftelse er du også velkommen til at kontakte partner i Genitor Martin Isenbecker på tlf. 2565 9231.

Ansøgningsfrist: 24. maj 2021.

Søg online

 

CBS er et unikt erhvervsuniversitet med en høj andel af udenlandske ansatte og studerende. CBS har ca. 644 undervisnings- og forskningsårsværk, 192 ph.d.-studerende og 724 administrative årsværk. Ca. 20.422 studerende er fordelt på bachelor-, kandidat-, MBA/EMBA-, ph.d.- og Executive-programmer, der udbydes på dansk og engelsk. Vores videnskabelige medarbejdere tæller internationale eksperter inden for de klassiske forretningsdiscipliner, men også i filosofi, historie, psykologi, sociologi, jura, politik, informationssystemer og kultur.

Universitetet tager imod ansøgninger fra kvalificerede kandidater uanset alder, køn, race og etniske baggrund.

 

How to apply

1. Enter the vacant position you wish to apply for
Click on the link Apply online at the bottom of the page. You will then be directed to an external webpage which is the recruitment system.

2. Application form
Fill in the online form with your personal data and upload the relevant documentation (see guide to required documentation below).

3. Terms of use
At the bottom of the page you are asked to accept the fact that we register your data – if you agree put a check mark in the box and click send. You cannot apply without giving your consent. Personal information is automatically anonymised after six months.

4. After sending your application
You are now registered in the system and within 24 hours you will receive an e-mail confirming your application. In the e-mail you have the possibility of making sure that your application and attached documents are correct. If you do not receive an e-mail please contact HR Services, Tel.: +45 3815 2022. Once the deadline for applications has expired all submitted applications will be read and you will hear from us.
 

 

More information